LEDnet - Mreža za ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini
AKTUELNE PREPREKE

Najveće prepreke za razvoj biznisa u Bosni i Hercegovini su visoki troškovi poslovanja, pristup finansijama ...

PROČITAJ VIŠE

POZITIVNI PRIMJERI

Nastojanje LEDneta da na jednom mjestu, što preciznije, identifikuje prepreke sa kojim se suočavaju ...

PROČITAJ VIŠE

Koordinatori sektora ekonomskih politika u sklopu programa održivosti civilnog društva u BIH - CSSP:

Platforma podržana od: