LEDnet - Mreža za ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini
Broj posjeta: 126114

Najveće prepreke za razvoj biznisa u Bosni i Hercegovini su visoki troškovi poslovanja, pristup finansijama ("skup novac") i nizak kvalitet rada institucija. Trenutno, aktuelne prepreke na čijem otklanjanju radi LEDnet su visine i haotično uvođenje parafiskalnih obaveza od strane raznih institucija i nivoa vlasti, neadekvatnost programa podrške za razvoj biznisa i poljoprivrede te nedostatak poduzetničke / investicione klime.

Galerija slika