LEDnet - Mreža za ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini

Unos novih programa podrške razvoju biznisa

Prijavi novi program predstavlja mjesto na kojem korisnici portala mogu prijaviti programe podrške biznisima koje su uočili ili sa kojim su se susreli u radu, a koji predstavljaju podršku za stvaranje boljeg poslovnog okruženja u BiH. Programi podrške se prijavljuju popunjavanjem Obrasca za prijavu. Upute za pravilno popunjavanje Obrasca za prijavu se nalaze na desnoj strani.
Uputstvo za popunu formulara
Implementator
Unesite naziv organa/organizacije koja implementira program/projekat podrške.
Finansijer
Unesite naziv organa/organizacije koja finansira program/projekat podrške.
Godina implementacija
Odaberite godinu implementacije programa/projekta podrške. Ukoliko je program trajao duže od jedne godine odaberite sve godine u kojima je implementiran.
Nivo vlasti
Odaberite nivo vlasti na kojem se implementira program/projekat podrške.
Kategorija podrške
Odaberite kojoj od ponuđenih kategorija pripada program/projekat podrške.bGrantovi se uglavnom dodjeluju kroz projekte. Sufinansiranja i subvencije se uglavnom realizuju kroz vladine programe.
Naziv podrške
U ovo polje unesite naziv programa/projekta podrške.
Opis podrške
Navedite kratak opis šta se nudi korisnicima podrške kroz program/projekat koji unosite u bazu
Cilj podrške
Navedite šta je cilj programa/projekta podrške koji unosite u bazu. On je obično definisan od strane implementatora ili finansijera.
Kriterij
Kratko navedite kriterije, uslove apliciranja i druge kriterije ukoliko su poznati.
Ciljna grupa
Navedite za koju ciljnu grupu je predviđen program podrške (zaposlenici, poslodavci, mala i srednja preduzeća, velika preduzeća,…)
NAPOMENA
Nakon što ste pravilno popunili sva obavezujuća polja, da biste identifikovani PROGRAM zaista i prijavili kliknite na opciju SNIMI. Po završetku svih obaveznih radnji dobiti ćete potvrdni e-mail da je prijavljeni program u fazi razmatranja za unos u bazu programa podrške za razvoj poslovnog okruženja u BiH.